Презентація  «Довідника міжетнічної толерантності», який вийшов у видавничому домі «Букрек», відбулася  в Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича не випадково. Адже його видання стало результатом роботи науковців кафедри політології спільно з фондом «Відродження», Буковинським політологічним центром, НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень над проектом «Моніторинг формування збалансованих етнонаціональних відносин у Чернівецькій області».

 

«Довідник міжетнічної толерантності» є водночас довідниковим виданням та навчальним посібником, підготовленим колективом авторів на виконання проекту  «Моніторинг формування збалансованих етнонаціональних відносин у Чернівецькій області».

Цей проект виконувався Буковинським політологічним центром у        півпраці з Науково-дослідницьким інститутом європейської інтеграції    та регіональних досліджень Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича за підтримки Міжнародного фонду  «Відродження» у період з вересня 2010 по червень 2011 року.

 

Довідник різнобічно розкриває поняття та основні концепції толерантності, містить  виклад її теоретичних аспектів, з’ясовує існуючу ситуацію щодо її рівня та основних  характеристик у Чернівецькій області та Україні. Автори також визначають ті пріоритетні  завдання, що постають перед владою та краєвою громадою як щодо ствердження  позитивних взірців міжетнічної взаємодії, так і попередження тих тенденцій, що  становлять загрозу етнополітичній стабільності регіону та його мешканців.

 


Цей теоретичний та науково-практичний посібник адресований насамперед державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування, які безпосередньо працюють у сфері реалізації етнополітики нашої країни або причетні до регулювання етнонаціональних взаємин на місцевому чи загальнодержавному рівні. Він буде корисним працівникам ЗМІ, лідерам і активістам національно-культурних товариств, дослідникам, експертам, аспірантам та студентам, які вивчають міжетнічні взаємини та працюють задля їх вдосконалення.

Наведені дані та судження належать винятково авторам відповідних структурних підрозділів Довідника.