Міхай Емінеску "Лучафер"

Міхай Емінеску "ЛУЧАФЕР"

 

Побачило світ друге видання поеми славетного румунського лірика, прозаїка, публіциста, перекладача, фольклориста, громадського діяча Міхая Емінеску, перекладеної українською мовою Віталієм Колодієм.

Ця робота є взірцем генетичного перекладу, тобто такого, що передає і примат «текстуального механізму» (розмір, мелодику, мовні звороти), і великий комплекс змістових – соціальних, філософських та інтимних – реалій. Серед численних інтерпретацій поеми Міхая Емінеску у слов'янському мовному просторі переклад Віталія Колодія на сьогодні визнано найкращим.

Видання здійснено українською та румунською мовами і призначене для широкого кола читачів.

Mihai Eminescu. Luceafărul: poem / Traducere din limba română de Vitalii Kolodii ediţia а II-a. Cernăuţi: „Bukrek", 2020. 56 p.: il.

ISBN 978-617-7770-36-6

Міхай Емінеску. Лучафер: поема / перекл. з рум. В. Колодій; 2-ге вид. Чернівці: «Букрек», 2020. 56 с.: іл.

ISBN 978-617-7770-36-6