Виборчі технології: регіональний досвід

І. Буркут, О. Колесников

У книзі комплексно досліджується вітчизняний досвід застосування виборчих технологій, аналізуються регіональні особливості втілення політичних технологій у виборчих перегонах загальнонаціонального рівня та до органів місцевого самоврядування на прикладі Чернівецької області.

Матеріали дослідження можуть бути використані політичними консультантами, штатними співробітниками штабів, активістами політичних партій і рухів та кандидатами на посади в процесі виборчих кампаній на рівні областей.

Напрацьовані результати послугують також подальшому розробленню практичних і теоретичних питань особливостей застосування виборчих технологій, у тому числі й на місцевому рівні, ведення виборчих кампаній з урхуванням факторів регіональної специфіки.