Геологія з основами геоморфології

Геологія – це наука про Землю. Від неї вже в XX столітті відокремилась геоморфологія – наука про рельєф Землі, його морфологію, походження і перетворення. Але для студентів негеологічних спеціальностей ці науки зручніше вивчати разом, тому що більшість природних процесів і явищ так чи інакше впливає на формування рельєфу. В підручник включені розділи про будову Всесвіту та Сонячної системи, форму, розміри та внутрішню будову Землі, про будову та склад земної кори тощо. Основну частину книги складають розділи, які всебічно описують екзогенні та ендогенні процеси на поверхні Землі та в її надрах. Подані також відомості про мінерали та гірські породи, розвиток життя на планеті та про вплив діяльності людини на навколишнє середовище. «Геологія з основами геоморфології» – це базовий предмет для подальшого вивчення та успішного засвоєння студентами таких дисциплін, як «Ґрунтознавство», «Ландшафтознавство», «Екологічна геологія», «Моніторинг довкілля» та ін. Для студентів екологічних і географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.