"Рослини Святого Письма та перспективи біблійного саду"

С. Руденко, О. Івасюк, С. Костишин, протоієрей М. Щербань

Монографія присвячена дослідженню технологічного значення та біблійних особливостей рослин, які згадуються на сторінках Святого Письма. Вперше здійснено класифікацію біблійних рослин за теологічними значеннями, з'ясовано біблійні властивості, які його зумовили. Особливу увагу приділено рослинам, покладеним в основу біблійних притч, виявлено синонімічні назви та розбіжності в назвах біблійних рослин у різних українських перекладах. Біблійні рослини заслуговують на особливу увагу як ровесники давніх епох і свідки неповторних історичних подій. Вони допомагають нам усвідомити зв'язок античної доби із сучасністю, зрозуміти моральні проблеми наших предків, відчути живий плин історії.