Суфлер (Цивілізація «квазілюдини»)

«Суфлер» – це цвях, який цивілізація «забиває» в голову людини, перетворюючи її на «квазілюдину».
Нова книга Валентина Ткача є своєрідним продовженням розмови, розпочатої автором у попередніх творах: «ІМІТАЦіЯ», «Етюди скрипаля з борделю» (цивілізація примусового обміну), «Квазілюдина» (цивілізація примусового успіху).
Розмову з читачем автор веде контроверсійно: глибокі аналітичні матеріали в ній чергуються з лірико-філософськими роздумами. Автор пропонує читачу самому визначитись із координацією між дійсним і нашим уявленням про дійсне.
Валентин Ткач у своїй новій книзі розглядає:
– причини та етапи формування нового суспільно-політичного явища сучасної цивілізації – постдемократії;
– визначає витоки кризових явищ у суспільних відносинах сучасних країн;
– дає аналіз загрозливих наслідків маніпуляцій зі суспільним замовленням та нав’язаним вибором;
– визначає поняття «втрата міри буття» людиною і, як наслідок, перетворення життя на імітацію життя;
– пояснює поняття «квазілюдина» як результат маніпуляцій з поняттям «успіх людини», руйнуванням її світоглядної картини світу і розпорошенням цілісного морального закону суспільства;
– вказує можливі негативні наслідки цих глобальних трендів для суспільно-політичного життя України;
– пропонує запобіжні заходи (передусім в царині морального закону), на які слід звернути увагу політичному класу і суспільству України.
Книга Валентина Ткача умовно розділена на дві частини. У першій автор вказує на витоки причин, які викликали такі події в Україні – Майдан. Вказує на глобальний характер цих причин.
Друга частина – це, власне, визначення Майдану як Першої соціогуманітарної революції постдемократії.
На сторінках книги читача чекають також нові зустрічі з давнім героєм автора Дезийдерієм Васильовичем – вуйком Дезьом.
Маленькі етюди після кожного оповідання – це своєрідні «SMS-мандри» автора у дитячі спогади про поліське село.
Нова книга Валентина Ткача «Суфлер» буде цікавою як інтелектуалам-аналітикам, так і прихильникам естетичного сприйняття світу.

Ткач В. І. Суфлер (Цивілізація «квазілюдини») : sms-ролі / В. І. Ткач. – Чернівці : Букрек, 2013 – 184 с. : іл.
ISBN 978-966-399-595-3